Çerez Politikası
Çerez Politikası Neden Hazırlanmıştır?

Bu çerez politikası, bir aydınlatma metni olarak, veri sorumlusu sıfatıyla EVE YEMEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“EVE YEMEK”) tarafından, EVE YEMEK'e ait www.eve-yemek.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ve Eve Yemek mobil uygulamasını (“Uygulama”) ziyaretiniz esnasında otomatik olarak işlenecek olan kişisel verileriniz hakkında hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi sıfatıyla sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu amaçla, bu metinde İnternet Sitesinde ve Uygulamada hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz bilgileri aşağıda sizlere sunulmuştur.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler (Cookies), İnternet Sitesini ziyaret ettiniz sırada tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Çerezler yoluyla internet sitesi ile etkileşimine dair birtakım bilgiler edinmek mümkündür. İnternet Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları İnternet Sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sunulan hizmetleri geliştirmek, İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve Eve Yemek’ in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

Çerezler Yoluyla Kişisel Veriler Hangi Amaca ve Hukuki Sebebe Dayanarak İşlenmektedir?

İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden toplanan çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz, İnternet Sitesinden en verimli şekilde faydalanılması, kullanıcı deneyimin geliştirebilmesi ve ziyaretçi ile kullanıcı kayıtlarının oluşturulması amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. Bu kişisel verilere ilişkin işleme ve aktarım faaliyetlerine dair detaylı bilgilendirme aşağıda sunulmuştur.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri Nelerdir?

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesini aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitesi tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri Nelerdir?

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile İnternet Sitesinin çalışmasının sağlanmakta, İnternet Sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak İnternet Sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin İnternet Sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler Nelerdir?

Reklam: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook: Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumundan itibaren 2 yıl Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde İnternet Sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. İnternet Sitesi, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz. İşleme süresi son güncellemeden itibaren 2 yıldır.

Adobe Omniture: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde İnternet Sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. İşleme süresi çerezin ilk kurulumdan itibaren 5 yıl, 3 yıl ve 1 aydır.

Oturum Çerezi: Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Teknik Çerezler Oturum: Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İşleme süresi ilk kurulumundan itibaren 82 yıldır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Kişiselleştirme Çerezleri (Dil): Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Sınırsızdır, tarayıcıdan ayar/silme yapılana kadar bilgisayarda kalır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür. Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştirdiği) ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğu, kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics: http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL: https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enablecookie-settings-on-browser

Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun kapsamında ilgili kişi olarak, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki haklarınıza dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak EVE YEMEK’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 01.12.2021 tarihinde güncellenmiş olup, EVE YEMEK tarafından İnternet Sitesi aracılığıyla ile ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, yenilenmiş metin yine İnternet Sitesinde yayınlanacaktır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz.Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız